Reservation

Veranda QTU

 

Veranda

Restorant Veranda QTU është një ikje nga gjërat e zakonshme.
Menuja jonë me bazë mesdhetare & italiane, dhe ushqimet tona të freskëta organike, me një diversitet për cdo preferencë klientele, bazohet në një shërbim të kultuaruar dhe të shpejtë, e mbështetur kjo në një pastërti dhe estetikë shembullore.


 
 
 

Restorant Veranda

Ne përpiqemi për përsosmëri me një ndjenjë të lartë të mikpritjes . Veranda e ka këtë veçori: Po erdhe njëherë, do të duash të vish gjithmonë. Ndani dashurinë për ushqimin tek restorantet Veranda TEG dhe QTU.


Instagram
Baboon
Turboo